Brand och Säkerhet

Nedan finner du en samling med bra information om brandskydd i hemmet samt vad du ska göra om olyckan är framme
Trapphus information– god råd hur du kan förebygga brand samt hur du agera om det börjar brinna
Broschyrerna är utgivna av MSB – myndigheten för skydd och beredskap samt Brandskyddsföreningen