Mäklarsida

Fastigheten Spikbrädan 1 är uppförd 1952

Föreningen äger inte marken som huset står på.

Huskroppen är tre våningar utan hiss. Byggnaden har 6 entréportar, Bastuhagsvägen 4, 6, 8, 10, 12 och 14

Brf Spikbrädan 1 bildades 2007 och huset ombildades till bostadsrätter 2010.

Huset köptes då från Familjebostäder.

Fastigheten har totalt 41 st lägenheter fördelade på:

3 st 4 RoK om 86 kvm

7 st 3 Rok om 76 kvm (tidigare 2 st lgh som är sammanslagna och har 2 ytterdörrar)

9 st 3 RoK om 68 kvm

17 st 2 Rok

5 st 1 med kokskåp om 19 kvm

Till varje lägenhet finns det källarförråd.

33 lägenheter är bostadsrätter och 8 st. är hyresrätter därmed är vi en äkta Brf

Vi har också en lokal samt ett antal förråd uthyrda.

Lägenheternas ventilation är så kallat självdrag vilket är OKV besiktigat med gott resultat

Fönstren är två-glas

Huset värms upp av fjärrvärme och leverantör är Fortum.

Energideklaration utförd 2008-07-15 Energiprestanda 209 kWh/m²/år

Nyckelsystemet är uppbyggt så att lägenhetsnycklarna går till alla allmänna utrymmen så som källare, tvättstuga port etc.

Portarna har kodlås som fungerar 07.00 tom 22.00 mellan 22 och 07 krävs nyckel till porten.

De gemensamma utrymmena är cykel och barnvagns förråd samt uteplats med grill på baksidan av fastigheten.

2 st tvättstugor och torkrum. Totalt 3 tvättmaskiner, 1 grovtvättmaskin, 1 torktumlare, 1 mangelrum.

Till fastigheten finns 11 st parkeringsplatser.

Det finns ett grovsoprum.

I huset finns Comhem som levererar kabel tv samt bredband

Även fiber är indragen till samtliga lägenheter via IP-Only.

Vi har 3-fas el i huset.

Månadsavgiften, som erläggs månadsvis i förskott, är endast avgift för bostaden.

Elektricitet, tv avgifter och hemförsäkring tillkommer.

För information om ordningsregler i huset se under för boende, ordningsregler

För regler kring renovering av bostadsrätt se handbok

Vi har ett företag som sköter städning av trapphusen, mattor i trapphusen och utomhusmiljön.

Även störningsjour finns och teknisk förvaltning/fastighetsskötsel. Se information om aktuell leverantör under ”för boende”

De restriktioner vi har kring medlemskap är att vi inte accepterar juridiska personer.

Medlemsansökan skickas till:
Brf Spikbrädan
Bastuhagsvägen 12
122 42  ENSKEDE

Ekonomisk förvaltning och lägenhetsregistret sköts av Alin & Hedenlund, för information om hur man kontaktar dem se deras hemsida

http://www.ah.se

Vi har årsstämma i slutet av maj eller i början på juni varje år

Vi har ett årsmöte i november varje år där även hyresgäster kan delta och komma med förslag på förändringar. Detta är ej beslutande möten utan information samt möjlighet till diskussioner kring huset.

Styrelsen har möte 1 gång per månad februari tom juni samt september tom december.

Städdagar för alla boende utomhus och allmänna utrymmen sker en gång på våren samt en gång på hösten

Vi har hitintills höjt månadsavgiften med ca 3% varje år för att möta prisindex. Senast 2017-07-01

Inga planerade höjningar finns. Kommande renoveringar är redan finansierade.

Balkongerna har renoveras under 2016. kostnaden har varit 50 000:- per bostad med balkong. betalning har skett kontakt alternativt via ett räntefritt lån hos föreningen. Vid en försäljning av lägenheten ska detta lån återbetalas.

HUSFAKTA

1999 renoverade Familjebostäder taket: prel. uppgift

2006 gjordes ett stambyte och även el-dragningen i lägenheterna gjordes om, detta av Familjebostäder

2010 byttes låssystemet i huset i samband med ombildningen då sattes även kodlås för portarna in

2011 byttes portarna ut

2012 byggdes en egen undercentral i huset för fjärrvärme

2013 omdragning av el i trapphusen samt självtändande lampor. Samtidigt såg vi till att alla lägenheter fick säkerhetsdörrar.

2014 renoverades trapphusen

2015 byttes badrumsfönstren ut och vi renoverade övriga fönster

2016 har balkongerna renoverats

2017 Elen i allmänna utrymmen har bytts ut (källare, tvättstuga, grovsoprum, utebelysning) samt även kontaktpunkten mellan lägenhet och fastighet.
Vi har även byggt om elanläggningarna i lägenheter, ( nya matningar, ny elcentral och elmätare, omkoppling till 3-fas)

KOMMANDE ARBETEN

Renovering av tvättstugorna,  tidplan ej fastställd

Genomlysning av bottenplattan, tidplan ej fastställd

Styrelsen Brf. Spikbrädan 1