Övertagande

Brf Spikbrädan 1 bildades 2007 och är belägen på Bastuhagsvägen 4 – 14 i Enskede. Föreningens fastighet förvärvades genom ombildning 2010 och består av ett flerbostadshus om 3 våningar med 41 lägenheter och 3 lokaler. Fastighetens byggnad är uppförd 1952.
UTFÖRDA RENOVERINGAR:
2015 byte av badrumsfönster
2014 fönster renoverades
2013 trapphus renoverades
2013 byte av entréportar
2006 stambyte i kök och badrum
2006 ny elinstallation
1996 taket renoverades
KOMMANDE RENOVERINGAR:
Balkongerna kommer att ses över under 2015