Historik

Fastigheten Bastuhagsvägen 4-14 uppföres 1952.
Fastigheten består av ett flerbostadshus om 3 våningar med 41 lägenheter och 3 lokaler.
Lägenheterna fördelas enligt nedan:

3 st 4 RoK om 86 kvm
7 st 3 Rok om 76 kvm (tidigare 2 st lgh som är sammanslagna och har 2 ytterdörrar)
9 st 3 RoK om 68 kvm
17 st 2 Rok
5 st 1 med kokskåp om 19 kvm

Till varje lägenhet finns det källarförråd.

32 lägenheter är bostadsrätter och 9 st. är hyresrätter därmed är vi en äkta Brf

Vi har också en lokal samt ett antal förråd uthyrda.

Brf Spikbrädan 1 bildades 2007 och är belägen på Bastuhagsvägen 4 – 14 i Enskede.