Parkering

Föreningen disponerar och hyr ut 11 st parkeringsplatser.
9 st är belägna vid den västra gaveln på Iggesundsgatan
2 st finns utanför port 12.
Det är för närvarande 3 st i kö på dessa.
Kostnaden för p-plats ligger på 300 kr/mån.
I övrigt gäller fri parkering på gatorna i närområdet.
Anmälan till kö för parkeringsplats görs till styrelsen