Tvättstuga

TVÄTTSTUGA:
I samma port finns två tvättstugor, varav en grovtvättstuga.
Tvättstugan är utrustad med bland annat 2 tvättmaskiner och en torktumlare.
2 st torkrum
Tvättider:
Måndag- lördag 07.00-22.00
Söndag: 10.00-19.00
Bokning sker på tavla i källaren vid tvättstugan
Tvättbokning:
Tvättid bokas med bokningscylinder på tavlan i källargången.
Efter avslutat pass ska bokningscylindern tas bort och lämpligen placeras i parkeringsraden längs ner på tavlan.
Tvättstugor och torkrum får ej låsas med hänglås då servicepersonal måste ha tillgång till utrymmena. Eventuella hänglås kommer att klippas bort.
Respektera tvättiderna!
Om du inkräktar på nästkommande bokade tid så har denne rätt att ta ut din tvätt innan den är klar.
Har inte tvättpass påbörjats senast 30 minuter efter bokad tid har annan boende rätt att börja tvätta.
Spontantvätt:
Spontantvättmaskinen får ej bokas. den får inte användas för flera tvättar i rad och ej heller i samband med bokad tid .
Grovtvätt:
Bokas bara med cylinder och endast ett pass i taget. Efter avslutad pass får nytt pass bokas.
Torkrum vid grovtvättstugan kan ej bokas utan får användas av alla vid behov.
Fintvättstugan med tillhörande torkrum kan bokas.
Torkrummet och torktumlaren får användas max 1 timme efter avslutad, bokad tvättid.
Strömmen är påslagen endast under ovanstående tvättider. om du ringer jouren efter ordinarie tvättider för att strömmen brutits kommer kostnaden för utryckning debiteras dig.
Vi vill påpeka  att hundar, katter och andra husdjur samt rökning inte hör hemma i tvättstugan. detta med hänsyn till allergiker.