Ordningsregler

Som boende i fastigheten har man rättigheter och skyldigheter som direkt påverkar boendet.

Då ni flyttade in fick du föreningens ordningsregler.

Det handlar bland annat om att visa hänsyn till sina grannar så att de inte blir störda. Som kontraktsinnehavare ska man också se till att alla  medlemmar i hushållet och gäster följer de ordningsregler som finns.

Vi har valt ut några ordningsregler som vi vill påminna om här.

Viktigt är att respektera nattfriden

Alla i fastigheten förbinder sig att:
– inte spika eller borra i väggarna under kvällar och nätter
– nattetid undvik onödig vattenspolning
– undvik att använda hushållsmaskiner ( dammsugare, tvätt- och diskmaskiner) under sena kvällar och nätter
– inte ställa föremål i entré, trapphus eller källargångar, gäller även barnvagnar enligt brandskyddsbestämmelserna. inte heller placeras egna dörrmattor i trapphuset
– inte röka i fastighetens allmänna utrymmen
– inte lägga ut mat till vilda djur. vill mata fåglarna ska maten läggas så att inget faller ner till marken eftersom det lockar till sig råttor och andra skadedjur
– det ska var rimligt tyst i huset på sena kvällar och nätter (22.00-07.00) störningar.  Föreningen har avtal med Svenska störningsjouren.
Vid störningar och andre trygghetsproblem kontaktar ni Störningsjouren på telefon 08-568 214 00. Se även denna information samt anslag i porten.

Vid störningar där man misstänker skada på individ bör man ringa 112.

Om vi alla visar hänsyn till varandra så skapar vi ett trevligare och tryggare boende

Vi är medlemmar hos Fastighetsägarna och för att värna om dom som bor eller arbetar i denna fastighet så följer vi deras etiska regler

Riktlinjer för uthyrning av bostadsrätt