Kalendarium

Städdagar

Höst:  Styrelsen återkommer med datum

Vår: Lördag 6 maj 2018 kl 10.00

Föreningsmöten

Stämma: onsdagen 23 maj 2018 kl 19.00 i styrelserummet i källaren port 10

Årsmöte: Styrelsen återkommer med datum

Styrelsemöten

Styrelsen har möten första tisdagen i varje månad kl 19.00 i styrelserummet i källaren port 10
Januari, Juli och Augusti har vi inget möte