Felanmälan

Felanmälan

Fastigheten förvaltas av:  Driftab
Tillsyningsdag: Måndag
Telefon: 08-444 04 04
Internet: www.driftab.se

För akuta ärenden som behöver omedelbar åtgärd på icke ordinarie arbetstid, dvs. vardag 16.00-08.00 samt lördag, söndag och helgdag kontakta Dygnet runt
Jourservice 08-18 70 00

Störningsjour
Föreningen har avtal med Svenska störningsjouren. vid störningar och andre trygghetsproblem kontaktar ni Störningsjouren på telefon 08-568 214 00.
se även denna information samt anslag i porten.

Skadedjur
Kontakta Anticimex på 08-517 34 60 och ange att du bor i Brf. Spikbrädan 1. Bastuhagsvägen 4-14. Vi har vår försäkring hos Brandkontoret

Låsproblem
Bromma Lås är den låssmed vid nyttjar vad gäller problem med lås och nycklar. Telefon 08-25 00 42

under Jourtid har Bromma lås samarbete med Lås-snabben 08-642 42 43
eller Låsman 08-84 00 14

(Rutiner för nyckelbeställningar finns beskrivna på annan plats på hemsidan)