Ekonomisk förvaltare

Föreningens ekonomiska förvaltare:

Alin & Hedenlund Fastighetsredovisning AB
Box 5412
114 84 Stockholm

telefon: 08-534 891 00

Internet: www.ah.se

E-post: info@ah.se

Kontaktperson: xxx xxx

Allt som rör hyror och avgifter hanteras av Alin & Hedenlund