Styrelse

Styrelsen 2017-2018

Ordförande: Lena Demski bor i port 12
ordf@spikbradan.se

Vice Ordförande: Stefan Bodin bor i port 10
vice@spikbradan.se

Sekreterare: Rolf Agnekil bor i port 12
sekr@spikbradan.se

Kassör: Jörgen Petersson bor i port 8
kassor@spikbradan.se

Ledamot: Tom Granlöf bor i port 14
ledamot@spikbradan.se

Suppleant 1: Ann-Marie Bergqvist bor i port 10
supp1@spikbradan.se

Suppleant 2: Mikael Seidefors bor i port 12
supp2@spikbradan.se

Suppleant 3: Petra Andersson bor i port 8
supp3@spikbradan.se
Behöver du få kontakt med styrelsen:
Styrelsetelefon: 0729-04 51 80

post@spikbradan.se