Skola och förskola

Förskolor
• Sten Sture 100 meter
• Sten Sture Förskola 100 meter
• Eva Frölinger 100 meter
• Evas Familjedaghem 100 meter
• Paviljongen Förskola 150 meter
Skolor
• Sturebyskolan 150 meter
• Tussmötevägens Förskoleklass 400 meter
• Studemaskolan 650 meter
• Bäckahagens Särskola 1 km
• Skebo-Inn Fritidshem Bäckhagens Skola 1 km