Historia

Stureby är en stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun. Området började bebyggas 1921, men kallades då Ersta Villastad. Efter protester byttes namnet 1926 till det nykonstruerade Stureby. Stadsdelen tillkom 1926 med det nya namnet, men omfattade då även Östberga, Liseberg och halva Enskedefältet samtidigt som de södra delarna av Stureby på den tiden ingick i angränsande Örby. Stadsdelen gränsar i övrigt till Örby slott, Bandhagen, Gubbängen, Svedmyra, Gamla Enskede och Årstafältet. Området har bevarat sin ursprungliga karaktär och har ett högt kulturhistoriskt värde.

Stadsdelen omfattar 205 hektar, avståndet är 7,6 kilometer från Gustav Adolfs Torg och 4,8 kilometer från Skanstull.

Namnet Ersta Villastad orsakade protester från diakonissorna på Ersta Diakonissanstalt på Södermalm. Man var därför tvungen att byta namn. Namnberedningen sökte historiska händelser och fann att slaget vid Brännkyrka, där Sten Sture den yngre hade drivit ut Kristian II, låg i närheten och kunde ge ett tillfredsställande namn. Man föreslog Stureborg, Sturestad och Stureby, och valde slutligen Stureby 1926, som alltså härstammar från Sten Sture den yngres bravader
Markområdet där Stureby ligger hörde tidigare till Örby Säteri och till säteriet hörande Ersta gård och Östberga gård. Ersta gård låg där bostadsområdet Östbergahöjden idag ligger.
Till dessa gårdar hörde åtta torp som låg inom det som idag är Stureby; Bjule, Skotorp, Långåker, Ektorp och Bäcken som finns med på karta från 1689, Bandhagstorpet och Gökdalen som finns med på karta från mitten av 1700-talet och på karta från 1846 finns Tussmötetorpet med. Alla dessa torp är idag rivna. Tussmötetorpet revs tex 1937 för att ge plats åt biografen Corso som öppnade året efter.