Årsstämma och ny styrelse

Torsdagen den 23 maj hölls årsstämma.

Vid stämman avhandlades ordinarie stämmopunkter, det informerades om pågående stambyte i källare samt övriga åtgärder som gjorts under året.

Det informerades även om kommande åtgärder och planer för fastigheten.

På stämman valdes en ny styrelsen. den nya styrelsen hittar ni här

Styrelsen återkommer med mer information samt ett protokoll från mötet