Föreningsstämma 23 maj

Föreningsstämma kommer att hållas den 23 maj

kallelse kommer inom kort

här kan du hitta årsredovisningen för 2017